VietnameseVitNamEnglish (UK)
YOU_ARE_HERE Home HSE

HSE

CHÍNH SÁCH AN TOÀN - SỨC KHỎE - MÔI TRƯỜNG

 

Công ty TNHH Giải Pháp Dầu Khí Việt Nam đặc biệt quan tâm đến sự an toàn cho người lao động và công tác bảo vệ môi trường, đây là kim chỉ nam cho mọi hành động, chính sách, và thành công của chúng tôi từ những ngày đầu thành lập. Chúng tôi thiết lập và duy trì một môi trường làm việc an toàn, giúp tăng cường sức khỏe và hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên cũng như thực hiện những biện pháp tích cực để bảo vệ môi trường theo chính sách “ An Toàn Xanh ” :

Chúng tôi tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý và yêu cầu pháp luật của Nhà nước và các tổ chức quốc tế.

Không ngừng nâng cao hệ thống quản lý an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá mức độ thực hiện chính sách An Toàn Xanh của chúng tôi

Liên tục mở các khóa đào tạo, cung cấp thông tin, trau dồi kiến thức cho người lao động, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công việc và giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng đến môi trường.

Chính sách An Toàn Xanh là nền tảng cho mọi công việc mà toàn bộ nhân viên trong công ty đều cam kết thực hiện và cùng nhau hướng đến mục tiêu quan trọng nhất “ Không tai nạn – Bạn môi trường “

 

                                                                     GIÁM ĐỐC