VietnameseVitNamEnglish (UK)

Remotely Operated Vehicle

Pesol Viet Nam cung cấp dịch vu ROV để thực hiện khảo sát dưới nước, xây dựng dưới biển, hỗ trợ quá trình khoan cũng như khảo sát bề mặt đáy biển, chân giàn khoan...với độ an toàn và hiệu quả cao nhất. Chủng loại ROV mà Pesol Viet Nam hiện đang có bao gồm Workclass, Light ...


Dịch vụ lặn và khảo sát đáy biển

  Pesol Việt Nam bắt đầu cung cấp dịch vụ lặn cho công tác thăm dò dầu khí từ năm 2009. Chúng tôi liên tục cải thiện chất lượng các dịch vụ như: -            Công tác cứu hộ  -            Dịch vụ kiểm tra hàng năm các công trình ngoài ...