VietnameseVitNamEnglish (UK)

Dịch vụ chuyên trở, giao nhận

Pesol Việt Nam hiện có những thiết bị sau: -            Tàu thương mại -            Xe container 20ft -            Xe container 40ft -             Xe cẩu  Kato 50T -             Xe cẩu Kato 70T -            Xe cẩu Tanado 160T   Pesol Việt Nam ...


Dịch vụ Hải Quan

Pesol Việt Nam cung cấp dịch vụ thông quan Hải Quan với hàng hóa xuất nhập khẩu được sử dụng trong các dự án thăm dò và khai thác dầu khí tại phía Bắc Việt Nam thông qua các cảng chính như: -            Cảng quốc tế Hải Phòng -            Cảng Đinh ...


Dịch vụ đổi ca nhân sự

Pesol Việt Nam tự hào là công ty duy nhất cung cấp dịch vụ đổi ca nhân sự cho ngành công nghiệp dầu khí tại phía Bắc Việt Nam. Chúng tôi bắt đầu cung cấp dịch vụ đổi ca cho các nhà thầu phụ từ năm 2008 với dự án khoan của công ty Petronas tại lô 102&106. Pesol Việt Nam ...