VietnameseVitNamEnglish (UK)

Hệ thống tôn chỉ

Tầm nhìn: Vươn mình trở thành đối tác tin cậy cho các công ty dầu trong và ngoài nước.
 
   
Sứ mệnh: Đưa ra những giải pháp nhanh - an toàn - chính xác nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho khách hàng và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động.
   
Giá trị cốt lõi: Đa năng - Quyết đoán - An toàn - Thành công.