VietnameseVitNamEnglish (UK)

Lịch sử phát triển

Công ty TNHH Giải Pháp Dầu Khí Việt Nam (Pesol Vietnam) được thành lập năm 2008, trụ sở đặt tại thành phố Hải Phòng.
Pesol Vietnam hiện đang cung cấp những giải pháp và dịch vụ tối ưu nhất cho các nhà thầu. Pesol Vietnam luôn chú trọng nâng cấp những thiết bị chuyên dùng đạt tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp dầu khí (API, ISO 14000...), và công tác bảo vệ môi trường.

Những  lĩnh vực Pesol Vietnam tập trung phục vụ như:

-Dịch vụ hàng hải
-Dịch vụ Logistcs
-Dịch vụ lặn và khảo sát đáy biển
-Cung cấp nhiên liệu
 
Xem file PDF