VietnameseVitNamEnglish (UK)

Giải pháp dầu khí Giải pháp dầu khí

Giải pháp dầu khí Giải pháp dầu khí

Giải pháp dầu khí Giải pháp dầu khí

Giải pháp dầu khí Giải pháp dầu khí

Giải pháp dầu khí Giải pháp dầu khí

Phạm vi hoạt động

1.Dịch vụ hàng hải           

-          Cung cấp tàu dịch vụ cho hoạt động thăm dò dầu khí

-          Cung cấp tàu tuần tra

-          Cung cấp tàu đổi ca

-          Công tác lặn và khảo sát đáy biển

2. Dịch vụ Logistics

-          Đổi ca nhân sự

-          Đại lý cho các công ty nước ngoài

-          Tiến hành thông quan, vận chuyển...các thiết bị ngành dầu khí

-          Cung cấp nhân lực,  Container 6ft, HH Basket …….

-          Các hoạt động khác

3. Cung cấp nhiên liệu

-          Cung cấp dầu MGO cho tàu dịch vụ, dàn khoan... 

-          Cung cấp dầu nhờn.