VietnameseVitNamEnglish (UK)

Dự án đã hoàn thành

- Cung cấp nhiên liệu 2009 - 2017

 {tab=Mô Tả về dự án} 

 

Tên dự án

Khoan thăm dò ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ block 102-106 ( 2009 )

 

Vị trí

Trient 16 –Hàm Rồng 2X

Doson 1X

 

Công việc

Cung cấp MGO cho tàu Petra Adventure

Cung cấp MGO cho tàu IOS Champion

 

Chủ đầu tư

Petronas Carigali Viet Nam ( PCVL )

 

Nhà thầu

PVEP Song Hong, PTSC Dinh Vu

 

 

 

 

Tên dự án

Thăm dò địa chất ngoài khơi Viet Nam ( 2010 )

 

Vị trí

Dong Van 1X, Cai Rong 1X

 

Công việc

Cung cấp MGO cho tàu MV Trinity Explorer

Cung cấp MGO cho tàu MV Genesis

 

Chủ đầu tư

Quad Energy SA

 

Nhà thầu

Orogenic Geocore ( OGC )

 

 

 

 

Tên dự án

Khoan thăm dò ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ ( 2011 )

 

Vị trí

Cai Rong 1X

 

Công việc

Cung cấp MGO cho tàu MV Phong Nha

Cung cấp MGO cho tàu MV Sea Fox

 

Chủ đầu tư

Lukoil Oversea Viet Nam

 

Nhà thầu

PVEP Song Hong

 

 

 

 

Tên dự án

Khoan thăm dò ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ block 103 – 107 ( 2012 )

 

Vị trí

Pha Lai 1X

 

Công việc

Cung cấp MGO

 

Chủ đầu tư

PVEP

 

Nhà thầu

PVEP – POC

 

 

 

 

Tên dự án

Khoan thăm dò đất liền lô MV HN02 ( 2013 )

 

Vị trí

White Cobra 1X

 

Công việc

Cung cấp MGO

 

Chủ đầu tư

Lukoil Oversea Viet Nam

 

Nhà thầu

Lukoil Oversea Viet Nam

 

 

{tab=Hình ảnh dự án} {phocagallery view=category|categoryid=4|limitstart=0|limitcount=0} {/tabs}