VietnameseVitNamEnglish (UK)

Dự án đã hoàn thành

- Dịch vụ Logistics 2009 - 2017

{tab=Mô Tả về dự án} 

Tên dự án

Khoan thăm dò ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ block 102-106 ( 2009 )

 

Vị trí

Trient 16 –Hàm Rồng 2X

Doson 1X

 

Công việc

Cung cấp Base, vật tư, thiết bị, đại lý…

 

Chủ đầu tư

Petronas Carigali Viet Nam ( PCVL )

 

Nhà thầu

PTSC Dinh Vu

 

 

 

 

Tên dự án

Khoan thăm dò đất liền MV HN02 ( 2013 )

 

Vị trí

White Cobra 1X

 

Công việc

Cung cấp Base, vật tư, thiết bị, đại lý…

 

Chủ đầu tư

Lukoil Oversea Viet Nam

 

Nhà thầu

Lukoil Oversea Viet Nam

 

 

 

 

Tên dự án

Hệ thống thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình (2014)

 

Vị trí

Khu công nghiệp Tiền Hải_Thái Bình

 

Công việc

Đăng ký và xin cấp Quota, thông quan Hải quan sử dụng Danh mục miễn thuế tạo tài sản cố định, cung cấp container 20’’ và 40’’

 

Chủ đầu tư

PVGas

 

Nhà thầu

PTSC

 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

{tab=Hình ảnh dự án} {phocagallery view=category|categoryid=3|limitstart=0|limitcount=0} {/tabs}