VietnameseVitNamEnglish (UK)

Dự án đã hoàn thành

- Dịch vụ hàng hải 2010 - 2017

{tab=Mô Tả về dự án} 

Tên dự án

Thăm dò địa chất ngoài khơi Viet Nam ( 2010 )

 

Vị trí

Dong Van 1X, Cai Rong 1X

 

Công việc

Tổ chức lấy mẫu, vận chuyển trang thiết bị, vật tư…

 

Chủ đầu tư

Quad Energy SA

 

Nhà thầu

Viện dầu khí Việt Nam

 

 

 

 

Tên dự án

Khoan thăm dò ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ ( 2012 )

 

Vị trí

Hercules 208

 

Công việc

Vận chuyển nhu yếu phẩm, vật tư, thiết bị, máy móc, đổi ca nhân sự…

 

Chủ đầu tư

Cliff Drilling Company

 

Nhà thầu

Cliff Drilling Company

 

 

 

 

Tên dự án

Khoan thăm dò ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ block 103 – 107 ( 2012-2013 )

 

Vị trí

Pha lai 1X

 

Công việc

Vận chuyển nhu yếu phẩm, vật tư, thiết bị, máy móc, đổi ca nhân sự…

 

Chủ đầu tư

PVEP

 

Nhà thầu

PVEP-POC

 

 

 

 

Tên dự án

Khoan thăm dò ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ block 102/10 & 106/10 (2013 )

 

Vị trí

HRS 1X

 

Công việc

Cung cấp tàu kéo, tàu bảo vệ .

 

Chủ đầu tư

PVEP

 

Nhà thầu

Shelf Drilling

 

 {tab=Hình ảnh dự án} {phocagallery view=category|categoryid=6|limitstart=0|limitcount=0} {/tabs}