VietnameseVitNamEnglish (UK)

Cung cấp MGO

Pesol Việt Nam bắt đầu cung cấp MGO từ năm 2009. Kể từ đó, chúng tôi tiếp tục phát triển mạng lưới không chỉ ở Hải Phòng mà còn mở rộng ra các tỉnh thành khác như : Thái Bình, Quảng Ninh...

Với hệ thống tàu dầu và tàu cấp tại Hải Phòng và Quảng Ninh. Pesol Việt Nam có thể cung cấp với lưu lượng lên tới 100-140 m3/giờ. 

Khách hàng: PTSC Dinh Vu, Vina Pipe, Vinalines MSC Hai Phong, PTSC Supplybase Vung tau, Luk oil, PVEP-POC, Cliff drilling , Aztec international drilling, Tranocean drilling ..