VietnameseVitNamEnglish (UK)

Dịch vụ tàu đổi ca

Tên tàu

 PS04

 

Tàu cao tốc

50 người

Năm xuất xưởng

2009

Chiều dài

26.90 m

Chiều cao mạn

2.60 m

Máy chính

4 x MAN D 2842 LE 405

Két nhiên liệu

2 x 4100 L

Két nước ngọt

400 L

Chiều cao sóng tối đa

2.5 m


Tên tàu

 PS05

 

Tàu cao tốc

35 người

Năm xuất xưởng

2007

Chiều dài

43.80 m

Chiều cao mạn

3.77 m

Máy chính

02 x 3200 HP ( 4640 KW )

Két nhiên liệu

28 M³

Két nước ngọt

12 M³

Chiều cao sóng tối đa

2.5 m


Tên tàu

 PS06

 

Tàu cao tốc

25 người

Năm xuất xưởng

2007

Chiều dài

18.75 m

Chiều cao mạn

4.74 m

Máy chính

2 x MAN D 2842 LE 405

Két nhiên liệu

2 x 1,650 L

Két nước ngọt

390 L

Chiều cao sóng tối đa

2.5 m