VietnameseVitNamEnglish (UK)

Dịch vụ đổi ca nhân sự

Pesol Việt Nam tự hào là công ty duy nhất cung cấp dịch vụ đổi ca nhân sự cho ngành công nghiệp dầu khí tại phía Bắc Việt Nam. Chúng tôi bắt đầu cung cấp dịch vụ đổi ca cho các nhà thầu phụ từ năm 2008 với dự án khoan của công ty Petronas tại lô 102&106.

Pesol Việt Nam cung cấp các dịch vụ đổi ca như:

-           Đưa đón và sắp xếp nơi nghỉ cho nhân sự của các nhà thầu bao gồm : đặt phòng khách sạn, đưa đón nhân sự từ sân bay tới khách sạn và ngược lại.

-          Sắp xếp thẻ lên tàu, các công tác hỗ trợ tại nơi đón và nơi đi.

-          Dịch vụ xuất nhập cảnh: Thu xếp visa vào Việt Nam.

Khách hàng: Transocean, BJ-PVD, Schlumberger, Baker Hughes, Best Food...