VietnameseVitNamEnglish (UK)

Dịch vụ xử lý nước & nước thải

 * Xử lý nước thô:
- Tiền xử lý
- Làm mềm nước với vôi, soda
- Bể lắng (dạng đĩa, lamella, ống lắng)
- Bể lọc nhanh, bể lọc áp lực, bể tự làm sạch, lọc trọng lực tự động không van
- Carbon hoạt tính, chất loại bỏ kim loại, chất loại bỏ kim loại nặng, than anthracite.
- Khử trùng (clo, UV, Ozone)
  
*Hệ thống xử lý bằng màng
-Tiền xử lý
-Hệ thống siêu lọc
-Hệ thống lọc nano, Lọc RO
-Nước lợ/ hệ thống lọc RO cường độ cao
-Các đơn vị khử mặn nhỏ
-Hệ thống khư mặn nước biển sử dụng năng lượng tái chế        
-Tái chế nước thải/ hệ thống xả thải bằng ZLD                                                          

 
*Hệ thống xử lý nước bằng hạt nhựa trao đổi ion                       
-Làm mềm nước
-Đơn vị khử khoáng
-Loại bỏ màu, sắt, kim loại nặng
-Thiết bị lọc nhiều tầng
-Trao đổi ion
-Điện thẩm tách
*Hệ thống xử lý bằng bể kị khí
-Phân hủy kết hợp
-UASB (cường độ thấp/ cao)
-Bể CST, Bể AMBR (màng sinh học kị khí)                                
-Xử lý bùn

                                    
 *Hệ thống xử lý bằng bể hiếu khí                                                       
-Xử lý bằng bùn hoạt tính
-Bể SBR
-Bể tiếp xúc vi sinh vật
-Bể MBR
-Sinh trưởng bám dính, hệ thống hợp khối

 *Biogas
-Chuyển Biogas thành khí Hydro
-Sử dụng cho là hơi
-Sản xuất ethanol/ Methanol
-Sản xuất hỗn hợp Alcohols
-Sản xuất khí thiên nhiên

* Công nghệ khác
-Loại bỏ/ thu hồi dầu (API/TPI/DAF/IGF/NSF/CF)
-Tái chế/ tái sử dụng – sử lý công đoạn 3
-Nồng độ hóa chất – lưu giữ, Kiểm soát mùi và phát thải VOC
-Tách và tinh chế CO2, Chất thải rắn – giải pháp sinh học/ chôn lấp hợp vệ sinh
-Phát thải bằng không – MEE/ hồ sinh học
-Chất thải rắn tạo ra điện/ phân bón/ khí thiên nhiên